Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Dịch vụ

 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
Sản xuất linh kiện điện tử.
Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính.
Sản xuất thiết bị truyền thông.
Sản xuất sản phẩm điện dân dụng.
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển.
Sản xuất dây, thiết bị dây dẫn.
Sản xuất đồ điện dân dụng.
Sửa chữa máy móc thiết bị.
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông.
Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật).
Hoạt động tư vấn quản lý.
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.