Giải pháp Audio – Video call độ trễ thấp dành cho nhà máy, công sở

Giải pháp Audio – Video call độ trễ thấp dành cho nhà máy, công sở là công nghệ cho phép bạn tổ chức cuộc họp với mọi người được đặt ở những nơi khác nhau trong khi nhìn thấy họ và nói chuyện với họ trong thời gian thực. Nó khác với cuộc gọi video đơn giản, thường là giao tiếp video một-một.

Xem chi tiết

Giải pháp hệ thống thông tin Nguồn cấp tỉnh

Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh là hệ thống thông tin được thiết lập để cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết

Giải pháp truyền thanh thông minh - B Radio

Giải pháp truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông AMZ triển khai được đến khách hàng đem lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất thị trường.

Xem chi tiết

Giải pháp truyền thanh thông minh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xem chi tiết