Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và Viễn thông

Giải pháp Truyền thanh thông minh ra đời nhằm giải quyết bài toán truyền thông thông tin giữa chính quyền và người dân các địa phương, cung cấp thông tin hữu ích về lợi ích, chính sách, thiên tai, hỏa hoạn, tình huống khẩn cấp, v.v.

Xem chi tiết

Giám sát, định vị

Sản phẩm giám sát, định vị

  • Định vị ô tô, xe máy
  • Định vị và giám sát xe lạnh trong vận tải

Thiết bị định vị ô tô, xe máy là loại thiết bị sử dụng nền tảng hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) để xác định vị trí chính xác của xe ô tô theo thời gian thực.


Xem chi tiết